Missie

OSG Schoonoord wil haar leerlingen ruimte en uitdaging bieden om hun talenten optimaal te ontwikkelen en daarbij uitstekende prestaties te leveren.

OSG Schoonoord wil leerlingen stimuleren mondige burgers te worden die in staat zijn zelfstandig een oordeel te vormen en verantwoordelijkheid voor zichzelf en hun medemensen te nemen.

Ontwikkeling identiteit

Vóór de zomervakantie van 2010 heeft het directieteam na discussie met alle geledingen binnen de school keuzes gemaakt over de gewenste identiteit van de scholengroep.

Met ‘identiteit’ bedoelen wij de eigenheid van deze scholen, dat wil zeggen het geheel van kenmerken, waarden en normen van de school. Samen moeten zij een heldere en onderscheidende karakteristiek ten opzichte van andere scholen in de regio opleveren.

De uitwerking van de manier waarop wij dat vormgeving is terug te vinden in ons Strategisch Beleidsplan.

Het is belangrijk dat de scholengroep duidelijk is over de wijze waarop zij relaties aan gaat met derden. Deze relaties mogen op geen enkele wijze de missie en identiteit van de stichting in gevaar brengen. Om dit te kunnen waarborgen heeft de OSGS de regels met betrekking tot sponsoring vastgelegd in haar sponsorbeleid.

Sponsorbeleid OSG Schoonoord