Jaarverslag

Onderwijsinstellingen die door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) worden bekostigd, stellen jaarlijks een jaarrekening en een jaarverslag op. Het jaarverslag moet aan een aantal eisen voldoen.

Met het jaarverslag legt OSG Schoonoord verantwoording af over haar (financiële) beleid. Daarnaast informeren wij op deze wijze de overheid, de toezichthouders en alle andere belanghebbenden over onze prestaties.

Jaarverslag

Jaarverslag 2011 online bekijken
Jaarverslag 2011 downloaden
Jaarverslag OSG Schoonoord 2012
Jaarverslag OSG Schoonoord 2013

Jaarverslag OSG Schoonoord 2014

Stichting Openbare Scholengroep Schoonoord, controleverklaring 2014 was getekend

Jaarverslag OSG Schoonoord 2015

Stichting Openbare Scholengroep Schoonoord controleverklaring 2015 was getekend

Jaarverslag OSG Schoonoord 2016

Stichting Openbare Scholengroep Schoonoord, controleverklaring 2016 was getekend