Jaarverslag

Onderwijsinstellingen die door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) worden bekostigd, stellen jaarlijks een jaarrekening en een jaarverslag op. Het jaarverslag moet aan een aantal eisen voldoen.

Met het jaarverslag legt OSG Schoonoord verantwoording af over haar (financiële) beleid. Daarnaast informeren wij op deze wijze de overheid, de toezichthouders en alle andere belanghebbenden over onze prestaties.

Jaarverslag

Jaarverslag OSG Schoonoord 2011 (online bekijken)

Jaarverslag OSG Schoonoord 2011 (downloaden)

Jaarverslag OSG Schoonoord 2012

Jaarverslag OSG Schoonoord 2013 (online bekijken)

Jaarverslag en bestuursverslag OSG Schoonoord 2014

Stichting Openbare Scholengroep Schoonoord, controleverklaring 2014

Jaarverslag OSG Schoonoord 2015

Bestuursverslag OSG Schoonoord 2015

Stichting Openbare Scholengroep Schoonoord controleverklaring 2015

Jaarverslag OSG Schoonoord 2016

Bestuursverslag OSG Schoonoord 2016

Stichting Openbare Scholengroep Schoonoord, controleverklaring 2016

Jaarverslag OSGS 2017

Stichting Openbare ScholenGroep Schoonoord controleverklaring 2017