Fusiepagina

 

Lees hier het laatste nieuws over de fusie #FUSIEDialoog


De besturen van OSG Schoonoord en NUOVO Scholengroep werken aan een bestuurlijke fusie, die op 1 augustus 2019 gerealiseerd moet zijn. In de eerste helft van 2018 werd met behulp van meerdere werkgroepen het wettelijk verplichte fusierapport, ofwel Fusie Effectrapportage (FER) opgesteld, waarin de doelen en effecten van de fusie worden beschreven. De GMR’en van Schoonoord en NUOVO hebben in oktober/november 2018 ingestemd met de FER en met de bestuurlijke fusie. Ook de drie betrokken gemeentebesturen (van Utrecht, Zeist en Utrechtse Heuvelrug) hebben positief geadviseerd over deze fusie.

Het Ministerie van OCW en de drie gemeenteraden moeten nog goedkeuring verlenen. Dit is voorzien in het voorjaar van 2019.

Enkele hoofdlijnen uit het fusierapport:

Het doel van de bestuurlijke fusie is om de positie van het openbaar voortgezet onderwijs in de regio verder te versterken. Schoonoord en NUOVO kunnen de uitdagingen waar het onderwijs voor staat beter gezamenlijk oppakken dan alleen. Denk daarbij b.v. aan het lerarentekort. Ook de bedrijfsvoering (“back office”) kan steviger en minder kwetsbaar worden georganiseerd dan op dit moment bij Schoonoord. De eigenheid en bewegingsvrijheid van scholen verandert niet met deze bestuurlijke fusie. Ook worden er geen scholen samengevoegd, verplaatst of opgeheven. Wel hopen we met deze fusie dat scholen nog beter worden ondersteund en gefaciliteerd. Door deze fusie gaat ook geen werkgelegenheid verloren; wel ontstaan meer mogelijkheden voor (interne) mobiliteit. De bestuursbureaus van beide organisaties worden samengevoegd. Dat betekent voor de medewerkers die nu in Bunnik zijn gehuisvest een verandering van standplaats: van Bunnik naar Utrecht. Voor alle medewerkers van beide bestuursbureaus is een passende functie beschikbaar na de fusie.

De volledige tekst van de FER is hier te lezen.

 

 

 

 

Waarom fuseren?

Fusie Effect Rapportage (FER)