Fusiepagina

De besturen van OSG Schoonoord en NUOVO Scholengroep werken aan een bestuurlijke fusie, die op 1 augustus 2019 gerealiseerd moet zijn. Eerder dit jaar werd met behulp van meerdere werkgroepen het wettelijk verplichte fusierapport, ofwel Fusie Effectrapportage (FER) opgesteld, waarin de doelen en effecten van de fusie worden beschreven. De GMR’en van Schoonoord en NUOVO is gevraagd om in te stemmen met de FER (deadline: medio oktober 2018). Indien deze instemming wordt verkregen, moeten ook de drie betrokken gemeenteraden (van Utrecht, Zeist en Utrechtse Heuvelrug) toestemming geven voor de fusie. En ten slotte dient ook het Ministerie van OCW goedkeuring te geven.

Voor een toelichting op de FER en voor het beantwoorden van vragen komt bestuurder Jonne Gaemers dezer dagen langs op de scholen en bij het bestuursbureau. Deze bijeenkomsten vinden plaats op:

  • 18 sept. 2018 14:30 – 15:30 uur       Vakcollege Maarsbergen
  • 20 sept. 2018 10:00 – 11:00 uur      Bestuursbureau Bunnik
  • 25 sept. 2018 14:30 – 15:30 uur       Mavo Doorn
  • 27 sept. 2018 14:45 – 15:45 uur        Openbaar Lyceum Zeist
  • 2 okt. 2018 16:00 – 17:00 uur          Openbaar VMBO en MAVO Zeist

Ook ouders zijn voor deze bijeenkomsten uitgenodigd. Na afloop wil de GMR graag in gesprek met de aanwezigen; het bestuur zal daar niet bij aanwezig zijn.

Enkele hoofdlijnen uit het fusierapport:

Het doel van de bestuurlijke fusie is om de positie van het openbaar voortgezet onderwijs in de regio verder te versterken. Schoonoord en NUOVO kunnen de uitdagingen waar het onderwijs voor staat beter gezamenlijk oppakken dan alleen. Denk daarbij b.v. aan het lerarentekort. Ook de bedrijfsvoering (“back office”) kan steviger en minder kwetsbaar worden georganiseerd dan op dit moment bij Schoonoord. De eigenheid en bewegingsvrijheid van scholen verandert niet met deze bestuurlijke fusie. Ook worden er geen scholen samengevoegd, verplaatst of opgeheven. Wel hopen we met deze fusie dat scholen nog beter worden ondersteund en gefaciliteerd. Door deze fusie gaat ook geen werkgelegenheid verloren; wel ontstaan meer mogelijkheden voor (interne) mobiliteit. De bestuursbureaus van beide organisaties worden samengevoegd. Dat betekent voor de medewerkers die nu in Bunnik zijn gehuisvest een verandering van standplaats: van Bunnik naar Utrecht. Voor alle medewerkers van beide bestuursbureaus is een passende functie beschikbaar na de fusie.

De volledige tekst van de FER is hier te lezen.

 

 

 

 

Waarom fuseren?

Fusie Effect Rapportage (FER)