Functionaris Gegevensbescherming

OSG Schoonoord heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) in dienst.

De taken van de FG zijn:

1    Het informeren en adviseren van het bevoegd gezag en de verwerkers die namens het bevoegd gezag persoonsgegevens verwerken over hun verplichtingen uit hoofde van de Wbp/AVG en andere EU wet- en regelgeving en nationale bepalingen omtrent gegevensbescherming;

2    Het toezien op naleving van Wbp/AVG, en andere EU wet- en regelgeving en nationale bepalingen omtrent gegevensbescherming;

3    Het toezien op naleving van het OSGS beleid door de verwerker met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens;

4    Het toezicht houden op wijzigingen in bestaande verwerkingen en het aanleggen van nieuwe verwerkingen met persoonsgegevens;

5    Het toezien op toewijzing van verantwoordelijkheden, bewustmaking en opleiding van het bij de verwerking betrokken personeel en de betreffende audits;

6    Het geven van advies met betrekking tot gegevensbeschermings-effectbeoordelingen en het toezien of de uitvoering daarvan in overeenstemming is met de AVG;

7   Het samenwerken met de Autoriteit Persoonsgegevens;

8    Het optreden als contactpunt voor de Autoriteit Persoonsgegevens;

De FG is te bereiken via:

Mail: FG@osgs.nl
Post: Kosterijland 10-18, 3981 AJ, Bunnik
Tel: 030-6982152

 

Privacyverklaring OSGS