Docenten jaar 3 & 4 bezochten ROC Midden Nederland

Op dinsdag 3 oktober bezochten 30 collega’s de opleiding Welzijn en Gezondheidszorg College van het ROC. Met dit bezoek wilden we algemene informatie verkrijgen over de opbouw van het mbo, informatieverschaffing over studentbegeleiding en passend onderwijs op het mbo. Ook was er een kleine rondleiding om zicht te krijgen op de praktijklokalen en een indruk te krijgen van de sfeer. Bijzonder leuk om veel oud leerlingen te ontmoeten en op hun vervolgopleiding aan de slag te zien.